Webová aplikace slouží k odesílání formulářů kalkulací cen pro vodné a stočné Ministerstvu financí dle výměru Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací, ve znění pozdějších předpisů

Prodávající (například vodohospodářské společnosti) jsou povinni sestavit cenovou kalkulaci v souladu s pravidly cenové regulace a na jejím základě následně uplatňovat cenu pro vodné a stočné. Dle výměru Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací, ve znění pozdějších předpisů, jsou prodávající povinni od roku 2022 odeslat plánové kalkulace, plánové kalkulace – aktualizace a vyrovnávací kalkulace Ministerstvu financí.

Termíny pro odeslání vyplněných formulářů jsou:

Vzor formuláře je volně ke stažení na webové stránce Ministerstva financí – zde.

Vyplněné formuláře se odesílají prostřednictvím webové aplikace ve formátu .xlsx.

Vyplněné formuláře, prosím, již neodesílejte do datové schránky Ministerstva financí – tento způsob již nebude akceptován jako splnění Vaší povinnosti odeslat formuláře s kalkulacemi Ministerstvu financí.

Více informací naleznete na webové stránce Ministerstva financí v níže uvedených materiálech:

V případě problémů s přihlášením nás, prosím, kontaktujte prostřednictví e-mailu: servicedesk@spcss.cz.


Přihlásit se do aplikace pomocí datové schránky